Over
DBS

Diepe hersenstimulatie voor bewegingsstoornissen


DBS (Deep Brain Stimulation) is een chirurgische behandelingsmethode bij o.a. de ziekte van Parkinson, essentiële tremor en dystonie. Tijdens een diepe hersenstimulatie worden er elektrodes in bepaalde kernen van de hersenen geïmplanteerd. Deze zorgen voor elektrische impulsen die de motorische symptomen van de ziektebeelden kunnen onderdrukken. Dit laat ons toe om door symptoomcontrole o.a. de medicatie te verminderen waardoor er ook minder neveneffecten hierdoor veroorzaakt worden.


In AZ Delta vzw wordt deze procedure al sinds 1996 uitgevoerd voor de ziekte van Parkinson, essentiële tremor, en dystonie. We hebben dus al 25 jaren ervaring in dit vakgebied. De eerste DBS (Deep Brain Stimulation) procedure in België werd in ons centrum uitgevoerd. Ook voor de implantatie van de eerste multi-directionele lead hadden we de primeur. Dankzij onze jarenlange ervaring en gebruik van hoogtechnologische beeldvorming, kunnen we deze ingreep ook onder narcose uitvoeren. Bij een implantatie voor de ziekte van Parkinson en dystonie gebeurt de ingreep onder algemene narcose.

Er staat een volledig team van specialisten voor u klaar om u in goede banen te begeleiden. Dit bestaat uit neurochirurgen, neurologen, neuropsychologen, verpleegkundig specialisten en Parkinson verpleegkundigen die nauw met elkaar samenwerken.


Voor we kunnen overgaan tot een diepe hersenstimulatie moet u aan bepaalde criteria voldoen. U zal een uitgebreide screening ondergaan in ons ziekenhuis om alle contra-indicaties uit te sluiten. Deze onderzoeken gebeuren tijdens een opname van 4 dagen in het ziekenhuis. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dr. F. Clement en Dr. M. De Weweire via het secretariaat neurologie: 051/237441. U zal worden gefilmd met en zonder medicatie, er wordt een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd en een NMR hersenscan. Er wordt zeker voldoende de tijd genomen om de eigenlijke procedure met u en uw partner of familielid te bespreken. Dit doen we aan de hand van een presentatie in combinatie met demo materialen.


Na de goedkeuring van uw dossier door het bewegingsstoornissenteam wordt er opnieuw contact met u opgenomen. Zo wordt de eigenlijke ingreep dan verder ingepland. Als enige centrum laten we toe dat er een familielid meekomt naar de operatiezaal om u te ondersteunen.


Na uw verblijf in ons ziekenhuis wordt u verder opgevolgd en komt u op regelmatige basis terug om de stimulatie aan te passen.


In AZ Delta vzw worden er 3 types van diepe hersenstimulatie gedaan:  • STN-DBS: er worden elektrodes geplaatst in een kern (STN) onder de thalamus. Dit doen we vooral bij de ziekte van Parkinson.
  • GPI-DBS: er worden elektrodes geplaatst in het binnenste deel van de globus pallidus. Dit vooral om dystonie te behandelen en in sommige gevallen de ziekte van Parkinson.
  • VIM-DBS: er worden elektrodes geplaatst in een bepaald deel van de thalamus (VIM) om patiënten met essentiële tremor te behandelen.